Filar 4: Alternatywne metody inwestycyjne - model Phoenix

Ofera ktora znajduje sie w czwartym filarze projektu inwestycyjnego MK-Estate, skierowana jest dla osób fizycznych, przedsiębiorców, deweloperów, podmiotow prawnych, które z jednej strony nie są zadowlone z proponowanych im obecnie rozwiązań, a z drugiej strony, nie do końca świadome są możlwości, tdzież usług z jakich mogą skorzystać.

Oferta sprzedaży nieruchomości bez kredytu bankowego

Dla przykładu podam kilka z nich:

  1. Sprzedaż nieruchomości obciążonych kredytem hipotecznym, gdzie wartość zabezpieczenia znacznie przewyższa wartość rynkową nieruchomości. W tym przypadku mamy sprzedawcę, który poza złożeniem pozwu do sądu na bank,  ( frankowicze ) nie bardzo wie jak może w takim przypadku poradzić sobie ze sprzedażą nieruchomości. Standardowa sprzedaz nie wchodzi w grę.
  2. Podobnym scenariuszem jest przypadek, w którym kredyt hipoteczny nie jest już czynny, czyli został wypowiedziany, lub gdzie pojawili się już wierzyciele. Mamy więc zobowiązanie wobec wierzyciela, które powinno  zostać uregulowane. Najczęściej dochodzi do sprzedaży nieruchomości poprzez egzekucję lub co nie zawsze jest możliwe poprzez ugodę. Ta ugoda spłaty nie zawsze działa ponieważ często wymagana kwota jest wyższa niż pierwotne płatności.
  3. Proponujemy także sprzedaż nieruchomości osobom bez zdolności kredytowej, bez finansowania przez bank.  Wychodzimy z założenia że finansowanie nieruchomości powinno tak jak inne obszary i sfery naszego życia rozwiajać się , być bardziej kreatywne. Mamy kilku milionową grupę Polakow, która preferowała by kupno mieszkania na dogodnych warunkach niż jego najem.
  4. Kolejnym aspektem są przedsiębiorcy, czy też deweloperzy którzy konfrontują się dzisiaj z wyzwaniami finansowymi, z wielu powodów, zerwana umowa współpracy, niedotrzymanie warunków, spóźnienia w dostawach , czy też przepływach finansowych. Jedym zdaniem, nie sż już dłużej w stanie obsługiwać wymaganych często płatności.

To tylko kilka modelowych przykladów w których możemy pomóc.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu maliowego lub telefonicznego,