Filar 3: Inwestycje komercyjne USA

Trzeci filar projektu inwestycyjnego MK-Estate kierowany jest do inwestorów bardziej doświadczonych, bardziej świadomych w aspaktach nieruchomości komercyjnych – co także bezpośrednio przekłada się na portfel inwestycyjny, który rozpoczyna się od kwot kilku milionów.

Oferta którą kierujemy to pewnego rodzaju Private Banking. Są to inwestycje komercyje które obsługujemy zarówno w Polsce jak i Stanach Zjednoczonych.

Forma inwestycyjna podobna do omawianej w Filarze 2, jednak różnica polga na tym, iż w przypadku nieruchomości komercyjnych,  inwestor co do zasadny jest bardziej aktywny, zapoznaje się znacznie gruntowniej z samym projektem inwestycyjnym, due diligence, prawnym, podatkowym, ekonomicznym, środowiskowym, technicznym. Jest on pewnego rodzaju partnerem inwestycyjnym i na sam proces inwestycyjny może mieć wpływ, choćby poprzez to, iż sam posiada nieruchomości które chciałby nazwe to zbarterować.

Inwestycje komercyjne porownać należy do emisji obligacji gdzie spółka jako emintent kreuje obligacje, przynoszące regularny zwrot dla obligariusza ( inwestora ), które zabezpieczone sa nieruchomościami, przynoszącymi wieloletni dochód. To jeden z kilku elementow które odrożniają naszą ofertę od innych, w których zabezpieczenie nie jest tak silne.

Do współpracy przy nieruchomościach komercyjnych zapraszamy co do zasadny osoby/ przedsiębiorców doświadczonych, to zaproszenie jest poprzedzone spotkaniem, odpowidnią analizą oraz samymi preferencjami inwestora.

Zobacz inne materiały Video na temat FILARU III
ZaproszenieWebinar: Inwestycja w sercu Los AngelesLos Angeles investment - invitation for webinarHot Investment in Los Angeles DowntownAMIDAH Smart Investor - zapis live webinaru