Filar 5: Program rentierski

Filar 5 kierujemy dla osób, które odniosły już sukces finansowy i poszukują kontynuacji stabilności finansowej.

Program pod nazwa ALENU kierowany jest do osób, które gotowe są przeznaczyć milion dolarów na zbudowanie indywidualnego portfolio, które przygotowywane jest przez zespół MK ESTATE. 

Instrument finansowy składa się  z dwóch elementów.

Pierwszy to zagwarantowany regularny 15-20 letni zwrot z zainwestoanych środków

Drugi, to tak de facto jest główny bonus jaki kilent otrzymuje, a mianowicie po sfinalizowanym okresie przedmiotwe nieruchomości z których pochodził  przepływ, inwestor zatrzymuje dla siebie. Jest ich właścicielem. Może je oczywiście skapitalizować i ponownie zarobić lub przekazac osobom trzecim.