Filar 2: Zakup nieruchomości z długotrwałym najemcą

Drugi filar projektu inwestycyjnego MK-Estate kierowany jest do inwestorów detalicznych, czyli osób, ktore chcą zainwestować swoje środki w instrumenty finansowe, przynoszące z jednej strony relatywnie dobry zwrot, a z drugiej zabezpieczające ulokowane/ zainwestowane fundusze. 

Detaliczny portfel inwestycyjny składa się z dwóch głównych elementów:

a) Element pierwszy to rodzaj czy też forma nieruchomości na które inwestor przeznacza swoje środki – są to głównie mieszkania, aparatmenty, domy jednorodzinne, czy też lokale usługowe.

b) Element drugi  to kwoty inwestycyje, które mówiąc o portfelu nieruchomości detalicznych, rozpoczynają się od kwot rzędu -150 tys. zł.

BroszuraDodam, iz wszystkie nieruchomości, które wchodzą w skałd naszego portfela są w dobrych, czy też bardzo dobrych lokalizacjach. To pozwala na zagwarantowanie inwestorowi
  • relatywnie dobrego zwrotu,
  • zabezpieczenia jego środkow, ponieważ wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości znacznie przewyższa wartość zabezpieczenia
  • czerpania zwrotu tak de fakto począwszy od miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy.

Ponadto co warto podkreślić, inwestor także może stać się właścicielem takiej nieruchomości.

Zależy to naturalnie od preferencji samego inwestora i to na czym najbardziej mu zależy.

Zapraszam do zapoznania sie z prospektem, w którym znajduje się znacznie więcej szczegółów (pobierz broszurę).

Konferencja: Zakup nieruchomości z długoterminowym najemcą

Data: 27.02.2015
Czas konferencji: 10:00 - 13:00
Miejsce: Warszawa - Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A.

Dostępny
50,00 PLN
Ilość: