Pytania? Zadzwoń: 71 724 58 82

Oddłużanie

Jak przebiega proces restrukturyzacji (oddłużania)

Krok 1
Wycena oraz zabezpieczenie majątku

Zabezpieczone zostają aktywa przedsiębiorcy i konsumenta takie jak nieruchomości i ruchomości bez działania na szkodę wierzyciela.
Krok 2
Upadłość firmowa i konsumencka

Składany zostaje wniosek o upadłość konsumenta lub przedsiębiorstwa.

Po prawomocnym postanowieniu o ogłoszeniu upadłości, wszelkie postępowania egzekucyjne toczące się przeciwko konsumentowi zostają zawieszone.  Niedopuszczalne są postępowania egzekucyjne.
Krok 3
Likwidacja majątku

W zależności od formy upadłości wyznaczony zostaje syndyk lub dozorca sądowy.

Sporządzany jest plan spłaty.
Krok 4
Zakończenie spłat i umożenie

Po zakończonym planie spłaty, składany zostaje wniosek o umożenie pozostałych zobowiazań.

Wykreślone pozostają z K.W. dotychczasowe wpisy.

Kto może skorzystać z procesu oddłużania

Kredytobiorca z czynnym kredytem gdy:
Zobowiązania spłacane są terminowo. Przedsiębiorca i konsument ze względu na inne okoliczności decyduje się skorzystać i przeprowadzić proces upadłości.
Zobowiązania spłacane są terminowo. Prowadzona jest jednak egzekucja ze względu na inne wierzytelności w majątku właściciela. W takim przypadku dokonana została wzmianka o wszczęciu egzekucji w III dziale K.W.
Kredytobiorca z nieczynnym kredytem gdy:
Zobowiązania wobec wierzyciela nie są spłacane terminowo lub umowa została wypowiedziana. Egzekucja z majątku właściciela nie jest prowadzona.
Zobowiązania wobec wierzyciela nie są spłacane terminowo lub umowa została wypowiedziana. Wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym. Prowadzona jest egzekucja z majątku dłużnika.

Przebieg procesu wypracowywania układu z wierzycielami

  • Identyfikacja i przedstawienie rozwiązań restrukturyzacyjnych, które pozwalają na szybkie porozumienie między wierzycielami a klientem.
  • Analiza i nakreślenie rozwiązań przywracających płynność przedsiębiorcom i konsumentom.
  • Prototypowanie modeli planów oddłużania, umożliwiające szybki wybór najlepszego rozwiązania.
  • Wprowadzanie szybkich zmian, dzięki wykwalifikowanej kadrze specjalistów którzy poszukują wyjścia z kryzysu finansowego przy współudziale konsultantów zewnętrznych.
  • Zapewniona optymalizacja pod kątem prawnym od momentu rozpoczęcia procesu, który umożliwia sprawne postępowanie, skupiające się na otrzymaniu tzw. czystej karty (carte blanche).

Sukces z naszym zespołem

Jesteśmy świadomi, że prowadzenie postępowań upadłości firmowych jak i konsumenckich wymaga nie tylko dogłębnej znajomości nowego prawa, ale również praktycznej wiedzy ekonomicznej oraz posiadania doświadczenia zawodowego. Dlatego oferujemy wsparcie naszego zespołu specjalistów posiadających rozległe kompetencje i interdyscyplinarną wiedzę, co stanowi gwarancję należytego sprawowania funkcji w ramach postępowań restrukturyzacyjnych (oddłużania).